Dossiers  >   Borstkanker  >  Vlaams programma voor opsporing van borstkanker: effect op de sterfte aan borstkanker

Vlaams programma voor opsporing van borstkanker: effect op de sterfte aan borstkanker

Er is discussie over het nut van programma’s en campagnes voor opsporing van borstkanker. Een interessante Belgische studie heeft het effect van het Vlaamse programma voor opsporing van borstkanker op de sterfte aan borstkanker onderzocht. De conclusie is: deelname aan dat programma verlaagt de sterfte sterk.1

Borstkanker is de frequentste kanker bij vrouwen in Europa en is ook de belangrijkste oorzaak van kankersterfte. In België worden jaarlijks ongeveer 10 500 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.2

In de jaren tachtig hebben meerdere gerandomiseerde, gecontroleerde studies aangetoond dat opsporing van borstkanker de sterfte aan borstkanker verlaagt. Daarom hebben

veel landen zowat overal in de wereld programma's voor borstkankerscreening op touw gezet. Het Vlaamse programma voor borstkankerscreening is opgestart in 2001.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: