Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Inhalatiecorticosteroïden zouden de sterfte bij COPD-patiënten verlagen

Inhalatiecorticosteroïden zouden de sterfte bij COPD-patiënten verlagen

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Naar schatting zullen tegen 2060 jaarlijks meer dan 5,4 miljoen mensen sterven aan COPD. Inhalatiegeneesmiddelen zoals inhalatiecorticosteroïden (ICS), langwerkende β2-agonisten (LABA) en langwerkende muscarinereceptorantagonisten (LAMA) zijn essentieel bij de onderhoudstherapie van patiënten met COPD.

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) raadt een inhalatietherapie op basis van ICS (ICS + LABA of ICS + LABA + LAMA) aan bij COPD-patiënten met herhaalde exacerbaties of eosinofilie. Die behandeling verbetert de symptomen en vermindert de exacerbaties bij die patiënten.

Er is echter nog discussie over de vraag of inhalatiecorticosteroïden de sterfte bij COPD-patiënten meer verlagen dan een inhalatietherapie zonder ICS.  Grote gerandomiseerde, gecontroleerde studies hebben uiteenlopende resultaten opgeleverd. Deze meta-analyse wil meer klaarheid scheppen. De auteurs hebben daarvoor de Peto-odds ratio en het overeenstemmende 95% betrouwbaarheidsinterval berekend.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: