Dossiers  >   COPD & Astma  >  COPD, nieuwe vereenvoudigde richtlijnen voor de behandeling

COPD, nieuwe vereenvoudigde richtlijnen voor de behandeling

Het grote nieuws is dat de behandeling meer gestroomlijnd is: de vroegere categorieën C en D worden nu gebundeld in één categorie: categorie E (E voor exacerbaties). Een volledig bloedbeeld met differentiële formule is belangrijk voor meting van het aantal eosinofiele cellen. Dat helpt bij de beslissing om al dan niet inhalatiecorticosteroïden (ICS) voor te schrijven.

Screening op COPD wordt niet aanbevolen. Maar bij vermoeden van COPD moet je niet aarzelen om een diagnostische spirometrie aan te vragen. Een luchtwegobstructie die niet volledig reversibel is met een FEV1-FVC-verhouding < 0,7 na toediening van een luchtwegverwijder, wijst op COPD. Een spirometrie leert ook hoe ernstig de beperking van de luchtstroom is (gemeten als het percentage van de voorspelde FEV1 na toediening van een luchtwegverwijder). Dat bepaalt het stadium van de COPD (van stadium 1 tot stadium 4).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: