Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Een hoog urinezuurgehalte correleert met een hoger risico op atriumfibrillatie

Een hoog urinezuurgehalte correleert met een hoger risico op atriumfibrillatie

Volgens een grote Zweedse studie correleert een hoog urinezuurgehalte met een hoger risico op ontwikkeling van atriumfibrillatie, ook bij patiënten zonder de klassieke cardiovasculaire risicofactoren. Die studies ondersteunen de hypothese dat urinezuur meespeelt bij de pathogenese van hart- en vaataandoeningen. Een preventieve aanpak in geval van een verhoogd urinezuurgehalte zou interessant kunnen zijn.

Dit zou de eerste studie zijn die aantoont dat een verhoogd urinezuurgehalte het risico op atriumfibrillatie verhoogt bij mensen zonder hypertensie, diabetes, coronairlijden of hartfalen, de klassieke risicofactoren voor atriumfibrillatie. Een verhoogd urinezuurgehalte zou invloed uitoefenen via cardiovasculaire risicofactoren, maar ook direct via andere mechanismen, onderstrepen de vorsers. Zij denken dat dat toe te schrijven is aan de ontstekingsverschijnselen en oxidatieve stress, die worden veroorzaakt door een verhoogd urinezuurgehalte.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: