Dossiers  >   COPD & Astma  >  Het cardiovasculaire risico van combinaties van inhalatieluchtwegverwijders bij COPD

Het cardiovasculaire risico van combinaties van inhalatieluchtwegverwijders bij COPD

Een combinatie van een langwerkend β2-mimeticum (LABA) en een langwerkende muscarineantagonist LAMA) via inhalatie is doeltreffend bij patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD), maar de vraag rijst of zo’n combinatie het cardiovasculaire risico niet verhoogt.

Yang et coll. hebben in het laatste nummer van de European Respiratory Journal (1) de resultaten gepubliceerd van een meta-analyse van gerandomiseerde studies over de effecten van 2 langwerkende luchtwegverwijders, een LABA en een LAMA, of een drievoudige combinatietherapie (LABA, LAMA en inhalatiecorticosteroïd) op de incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten (myocardinfarct, cerebrovasculair accident, cardiovasculaire sterfte) bij patiënten met COPD. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: