Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Zorgverleners met IBD hebben geen verhoogd risico op COVID-19-infectie

Zorgverleners met IBD hebben geen verhoogd risico op COVID-19-infectie

“Als besluit kunnen we stellen dat zorgverstrekkers met IBD geen verhoogd risico van COVID-19 hebben en dit in vergelijking met controlepersonen. Bijzondere aandacht moet gaan naar verpleegkundigen, die de meeste nauwe contacten met patiënten hebben met daarbij het onderliggende risico van transmissie van SARS-CoV-2. Deze gegevens zijn geruststellend, net als de lage incidentie van een ernstige vorm van COVID-19 bij zowel zorgverstrekkers en controlepatiënten met IBD hebben geen verhoogd risico van COVID-19 in vergelijking met andere patiënten met IBD.”

Zo luidt de letterlijke vertaling van de conclusie van dit Belgisch-Franse onderzoek en de bevindingen liggen in lijn met eerder gelijkaardige studies. Niet alleen wilden de auteurs de incidentie van COVID-19 bij zorgverstrekkers met IBD vergelijken met andere IBD-patiënten die niet in de zorgsector werkzaam zijn, het was eveneens hun bedoeling om eventueel voorspellende factoren in kaart te brengen.  

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: