Dossiers  >   Women's health  >  Is er een verband tussen trichloorfenol en een verhoogd osteoporoserisico?

Is er een verband tussen trichloorfenol en een verhoogd osteoporoserisico?

Trichloorfenolen (TCP’s) zijn milieuverontreinigende stoffen die men in lucht, oppervlaktewater, bodem en sediment kan aantreffen. Veel studies laten de negatieve gevolgen van hormoonverstoorders zien bij de vermindering van de botmassa en bij een stijging van het risico op osteoporose. Wat onthult deze studie over het verband tussen TCP’s en de minerale botdensiteit?

Herbiciden, fungiciden, et cetera bevatten op grote schaal TCP's. En zijn derhalve dus aanwezig als milieuverontreinigende stoffen waarvan men weet dat ze kankerverwekkend zijn. TCP's zijn eveneens metabolieten van verschillende organochloorverbindingen in lucht, oppervlaktewater, bodem en sediment. Osteoporose is een veelvoorkomende systemische botaandoening waarvoor klinisch bewezen therapieën voorhanden zijn.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: