Dossiers  >   Atopische dermatitis  >  Topisch roflumilast doeltreffend bij een lichte tot matig ernstige atopische dermatitis

Topisch roflumilast doeltreffend bij een lichte tot matig ernstige atopische dermatitis

In een fase III-studie verminderde roflumilast 0,15% crème de letsels van lichte tot matig ernstige atopische dermatitis bij kinderen, adolescenten en volwassenen significant (30% van de patiënten met succes behandeld). De resultaten van die studie zijn gepresenteerd op het congres van de American Academy of Dermatology (AAD).

De INTEGUMENT-2-studie is tijdens een ‘late breaking'-sessie gepresenteerd, waarbij ook werd herinnerd aan de resultaten van de INTEGUMENT-1-studie. In die twee studies samen zijn 1337 patiënten gerandomiseerd naar een crème op basis van een placebo (hulpstof) of roflumilast 0,15% één keer per dag gedurende 4 weken. De studie is uitgevoerd bij patiënten van minstens 6 jaar (de helft was jonger dan 17 jaar) met een lichte tot matig ernstige atopische dermatitis. Ongeveer een derde van de patiënten in de twee studies had bij inclusie in de studie een IGA-score (Investigators Global Assessment) van 3, een EASI-score (Eczema Area and Severity Index) van 9,8 tot 10,3 en een gemiddelde score op de schaal voor numerieke evaluatie van de hevigste jeuk (WI-NRS) van 5,9 tot 6,2.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: