Dossiers  >   HIV  >  Hiv-infectie/aids. Een 6e geval van genezing

Hiv-infectie/aids. Een 6e geval van genezing

Uiterst weinig patiënten genezen van een hiv-infectie. Recentelijk is een zesde geval beschreven. Net zoals de andere 5 patiënten had ook die patiënt een voorgeschiedenis van maligne bloedziekte behandeld met een allotransplantatie van hematopoëtische stamcellen. De donor was echter geen drager van de CCR5Δ32-mutatie. Mensen met die mutatie zijn nagenoeg resistent tegen het hiv en daardoor zijn de eerste 5 patiënten kunnen genezen. Deze nieuwe casus is dus wel een verrassing. Er wordt nu onderzocht of die donor een andere eigenschap vertoont waardoor die patiënt is kunnen genezen. Een samenvatting van de uiteenzetting1 van dr. AsierSáez-Cirión (InstitutPasteur, Parijs) op de 12e International Aids Society Conference, die van 23 tot 26 juli heeft plaatsgevonden in Brisbane (Australië).

Een hiv-infectie wordt nog altijd als ongeneeslijk beschouwd als gevolg van reservoirs van ‘rustende' geïnfecteerde CD4-cellen. Tot nog toe zijn 5 patiënten, de patiënten van Berlijn, Londen, Düsseldorf, New York en City of Hope genoemd, toch genezen verklaard. Al die patiënten hebben een allotransplantatie ondergaan met hematopoëtische stamcellen van HLA-compatibele donoren met een homozygote mutatie (CCR5Δ32/Δ32) van het gen dat codeert voor CCR5, een coreceptor voor het hiv. Die mutatie komt voor bij circa 1% van de wereldbevolking en biedt een nagenoeg volledige bescherming tegen hiv-infectie. Op het congres van de IAS 2023 is nu een 6e geval gepresenteerd. Net zoals de andere 5 heeft deze patiënt een allotransplantatie van beenmerg ondergaan voor behandeling van kanker, maar waarom hij genezen is, weten we nog niet.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: