Dossiers  >   Men's health  >  Een slechte voeding kan negatieve invloed hebben bij een gevorderde prostaatkanker

Een slechte voeding kan negatieve invloed hebben bij een gevorderde prostaatkanker

Te onthouden : Volgens een prospectief cohortonderzoek bij mannen met een gevorderde prostaatkanker correleert een minder goede voedingstoestand met een minder goede aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit en een minder goede totale overleving dan bij patiënten die goed gevoed zijn.

Waarom is dat belangrijk?

Studieopzet

Belangrijkste resultaten

Zwaktes

 

Referentie:

Cavka L, Pohar Perme M, Rotovnik Kozjek N, Seruga B. Prognostic Impact of Nutritional Status on Overall Survival and Health-Related Quality of Life in Men with Advanced Prostate Cancer. Nutrients. 2023;15(4):1044. doi: 10.3390/nu15041044. PMID: 36839402

 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: