Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Subklinische atriumfibrillatie: antistollingstherapie verlaagt risico op CVA niet

Subklinische atriumfibrillatie: antistollingstherapie verlaagt risico op CVA niet

Volgens de NOAH-AFNET 6-studie verlaagt een antistollingstherapie het risico op cerebrovasculair accident niet bij patiënten met episoden van atriale tachycardie (Atrial High Rate Episodes, AHRE) zonder een elektrocardiografisch gedocumenteerde atriumfibrillatie. De resultaten van die gerandomiseerde studie zijn gepresenteerd op het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC 2023) en zijn terzelfder tijd gepubliceerd in the NEJM [1,2].

"Patiënten met episoden van AHRE behoeven geen antistollingstherapie om een CVA te voorkomen zolang er geen elektrocardiografisch bewijs is van atriumfibrillatie", zei prof. Paulus Kirchhof (University Heart & Vascular Center, Hamburg, Duitsland), hoofdauteur van de studie, tijdens een persconferentie. "Veel artsen zullen dus hun beleid dienovereenkomstig moeten aanpassen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: