Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Wat kost een IZ-bed in België?

Wat kost een IZ-bed in België?

Die vraag stelde een team van Belgische gezondheidseconomen zich, alsook welke factoren tot de kosten van intensieve zorg bijdragen. Niet verwonderlijk nemen de personeelskosten het grootste deel voor hun rekening. Heel opmerkelijk pleiten de auteurs om verschillende niveaus (en dus ook afdelingen) van intensieve zorg in Belgische ziekenhuizen op te zetten, naar analogie met de situatie in andere Europese landen. Een soort van intermediate care zou bijvoorbeeld de ziekenhuiskosten naar beneden kunnen brengen.

Deze Belgische studie komt niet toevallig uit de lucht gevallen. Al jaren discussiëren de overheid en relevante stakeholders over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, een belangrijk dossier naar de toekomst toe. Alle partijen zien de noodzaak van deze hervorming in, maar over de inhoud en de manier waarop lopen de meningen sterk uiteen. Enkele kleine stappen werden intussen gezet, maar het is voorlopig wachten op de grote doorbraak in dit dossier. Misschien kan deze studie iets bijdragen, want de kosten van een dienst intensieve zorg (IZ) kunnen oplopen van 8% tot 30% van de totale ziekenhuiskosten, terwijl de IZ-bedden goed zijn voor ongeveer 10% tot 30% van alle ziekenhuisbedden. De kosten van IZ-bedden in OESO-landen kunnen enorm variëren: van 200 euro tot 4.322 euro per dag. Een van de factoren die voor deze verschillen zorgt is de organisatie van die intensieve zorg.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: