Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Essentiële chirurgische zorg in ziekenhuizen loopt al meer dan jaar achterstand op (RIZIV)

Essentiële chirurgische zorg in ziekenhuizen loopt al meer dan jaar achterstand op (RIZIV)

BRUSSEL 03/12 - Essentiële en gemengde chirurgische verstrekkingen in ziekenhuizen hebben door het coronavirus al meer dan een jaar achterstand opgelopen. Bij niet-essentiële zorg gaat het al om 4,6 jaar. Dat meldt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) na een audit.

Om de impact van COVID-19 op de verstrekte zorg in ziekenhuizen in te schatten, voert de Dienst Audit Ziekenhuizen, een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) regelmatig audits uit.

Hierbij focust het op de opgelopen zorgachterstand en inlooptijd.  In de audit worden drie soorten zorg onderscheiden: essentiële zorg, waarvan het uitstel kan leiden tot substantiële gezondheidsschade voor de patiënt; niet-essentiële zorg, waarvan uitstel leidt tot geen of beperkte gezondheidsschade bij de patiënt; en ten slotte gemengde zorg, die afhankelijk van de context essentieel of niet essentieel kan zijn.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: