Dossiers

Corticosteroïden

Welkom !

Carpaletunnelsyndroom: minder chirurgie na injectie van corticosteroïden

Een plaatselijke injectie van corticosteroïden is doeltreffend bij de behandeling van een licht tot matig ernstig carpaletunnelsyndroom. De gunstige effecten op de motorische functie houden tot zes maanden aan en bovendien is er na een jaar minder nood aan chirurgie. Dat is de conclusie van een Cochrane-meta-analyse van 14 gerandomiseerde studies (1).

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Intra-articulaire injecties van corticosteroïden: indicaties en richtlijnen

Corticosteroïden als ontstekingsremmende behandeling van een acute pediatrische myocarditis

Afrekenen met een postinfectieuze hoest: bronchodilatatoren of inhalatiecorticosteroïden?

Waarom intrathecale toediening van dexamethason voor heupchirurgie ?

Systemische corticosteroïden verlichten radiculaire lage rugpijn

Beschermende rol van inhalatiecorticosteroïden bij preventie van ernstige vorm van COVID-19

Inhalatiecorticosteroïden zouden de sterfte bij COPD-patiënten verlagen

Triamcinolon voor de behandeling van erosieve niet-gingivale orale lichen planus

Auto-immune pancreatitis: is de behandeling met corticosteroïden een wondermindel?

Corticosteroïden in de richtlijnen voor de behandeling van chronische hoest

Pijn na wekedelenletsels: hyaluronzuur toedienen

Evolutie van toxiciteit van glucocorticoïden meten doorheen de tijd

Geval van gegeneraliseerde erythemateuze squameuze huiduitslag onder glucocorticoïden

Dexamethason-geïnduceerde reversibele tumorprogressie bij patiënten onder immuuncheckpointremmers

Wat u over astma en COVID-19 moet weten

Wat moet u in 2022 weten over systemische lupus erythematosus?

Quid een behandeling voor adhesieve capsulitis door ultrasone warmte?

Vermindert corticosteroïdentherapie de mortaliteit bij COVID-19-patiënten? Een systematische review en meta-analyse

Gebruik van topische corticosteroïden bij eczeem: een Cochrane-review

Tritherapie voor astma met een enkele inhalator (SITT): ja, maar…

Corticosteroïden voor de behandeling van ernstige community-acquired pneumonieën: een verhaal zonder einde

Link bijniersuppressie met inhalatiecorticosteroïden-therapie bij astma: een metabolomische analyse

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: