Dossiers

Melanoom

Het melanoom is een van de agressiefste huidkankers. Jaarlijks worden in België tussen 2000 en 3000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd en naar verwachting zal dat cijfer nog stijgen tegen 2025. Het goede nieuws is dat immunotherapie en gerichte geneesmiddelen de prognose in tien jaar tijd spectaculair hebben verbeterd. Naargelang van het stadium is de 5 jaarsoverleving gestegen van 25% naar 50%. Er wordt enorm veel over gepubliceerd. In 2021 waren bijna 10 000 referenties te vinden op PubMed. De RELATIVITY-studie en LAG-3-antagonisten, de CheckMate 204-studie en hersenmetastasen, IL-6 en gemetastaseerd melanoom stadium IV … Om u op de hoogte te brengen van de laatste publicaties, de bijgewerkte richtlijnen enz. stemt MediQuality u een nieuw dossier voor, dat volledig gewijd is aan het melanoom.

Behandeling van melanoom: bekijk in deze korte video de studies die de aandacht hebben getrokken van prof. Bart Neyns, hoofd afdeling medische oncologie, UZ Brussel

Ontdek de hoogtepunten over huidkanker van het congres van de European Society for Medical Oncology. Prof. Bart Neyns, diensthoofd medische oncologie, UZ Brussel, heeft het over de neoadjuvante voor resectie en de adjuvante behandeling na resectie van een melanoom, over metachrone metastasen en over een Belgische studie die de werkzaamheid van immunotherapie en de impact ervan op de levenskwali...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Melanoom en risico op trombose bij oudere patiënten: immunotherapie en/of chemotherapie?

Immunotherapie voor melanoom. Een radioactief gemarkeerde PD-1-antagonist: voorspeller van klinische respons?

Bij een melanoom stadium IIIA zou de grootte van de lymfekliermetastasen de therapeutische beslissing kunnen sturen

Vitamine D-tekort: negatieve correlatie met de totale overleving bij patiënten met een melanoom

Tweede opinie over melanocytenletsels wordt beïnvloed door de eerste opinie

Melanoom bij kinderen en adolescenten: het type en de prognose verschillen volgens het geslacht

Zou sushi door de aanwezigheid van kwik melanoom in de hand werken?

Melanoom: de incidentie stijgt, maar de sterfte daalt

Melanoom van de huid: een epidemie in wording?

Onvoldoende respons op immunotherapie: antibiotica vrijgesproken bij melanoom

Gemetastaseerd melanoom behandeld met immunotherapie: HEV correleren met een betere respons

Gemetastaseerd melanoom van de huid en behandeling met BRAF-/MEK-remmers: mogelijke oogcomplicaties …

Gevorderd melanoom en respons op immunotherapie: een kritisch overzicht van de invloed van de intestinale microbiota

Melanoom stadium III met BRAF-mutatie Immunotherapie en gerichte geneesmiddelen: monotherapie, sequentiële therapie o...

Adjunctive reflective confocal microscopy can curb unnecessary excision for suspected melanoma

NEW YORK 11/06 - Adjunctive use of reflective confocal microscopy (RCM) reduced unnecessary excisions and effectively...

Niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie
. Overschakelen op een drievoudige combinatiet...

Diagnose van melanoom. Verlaagt systematische screening de specifieke sterfte?

Ontstaan van een melanoom. Obesitas zou een bevorderende factor zijn

Behandeling van gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie: update van de CoBRIM-studie na 5 jaar

Behandeling van een progressief melanoom stadium III/IV: wat na behandeling met een PD-1- of PD-L1-antagonist?

Gevorderd melanoom behandeld met immunotherapie: de samenstelling van de microbiota zou de respons voorspellen …

Is screening voor melanoom door huisartsen gelinkt aan overdiagnose?

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: