Dossiers

Voorkamerfibrillatie

Welkom in het Dossier Voorkamer- of Atriumfibrillatie.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Subklinische atriumfibrillatie: apixaban verlaagt het risico op CVA

In tegenstelling tot de NOAH-AFNET 6-studie, waarvan de studieopzet nochtans vergelijkbaar was, was een antistollingstherapie in de ARTESIA-studie wel doeltreffend bij de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) bij patiënten met subklinische atriale ritmestoornissen (Atrial High Rate Episodes, AHRE) zonder met een ecg gedocumenteerde atriumfibrillatie. De studie is gepresenteerd op het co...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Atriumfibrillatie: duidelijk minder bloedingen met een factor XI-antagonist

Atriumfibrillatie: een dubbele elektrische cardioversie is effectiever bij zwaarlijvige patiënten

Type 2-diabetes: gliflozines verlagen de incidentie van recidief van atriumfibrillatie na ablatie

Hoger risico op recidief tijdens het eerste jaar na een eerste episode van atriumfibrillatie

Insomnie: hoger risico op atriumfibrillatie, ook bij jongvolwassenen

Insomnie en stress verhogen het risico op atriumfibrillatie na de menopauze

Ablatie van atriumfibrillatie halveert het risico op dementie

Atriumfibrillatie: statines verlagen het risico op CVA

"Diagnosis Creep": Are Some AF Patients Overtreated?

The issue of earlier classification of medical conditions — known as "diagnosis creep" — is leading to many patients ...

Atriumfibrillatie: vitamine K-antagonisten best voortzetten bij oude fragiele patiënten

Subklinische atriumfibrillatie: antistollingstherapie verlaagt risico op CVA niet

Atriumfibrillatie: een gerandomiseerde studie bevestigt de non-inferioriteit van elektroporatieablatie

Dutjes en het risico op AF: in een notendop

Te lange middagdutjes zouden het risico op hartritmestoornissen verhogen

Lagere body mass index correleert met hoger risico op harttamponnade tijdens katheterablatie voor atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie: apixaban te verkiezen bij demente bejaarden

Een hoog urinezuurgehalte correleert met een hoger risico op atriumfibrillatie

Een grote studie bevestigt de link tussen atriumfibrillatie en dementie

Goede resultaten met ablatie door elektroporatie bij atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie: detectie van belangrijke risicofactoren voor hartfalen

Atriumfibrillatie: regelmatige lichaamsbeweging verlaagt het risico op recidief

Periodontitis, een nieuwe risicofactor voor atriumfibrillatie?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: