Dossiers

Voorkamerfibrillatie

Welkom in het Dossier Voorkamer- of Atriumfibrillatie.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Opsporing van atriumfibrillatie na een CVA - voorspellende factoren

In een studie, waarin een CT-scan van het hart werd uitgevoerd tijdens de acute fase van een eerste ischemisch cerebrovasculair accident (CVA), heeft een Franse groep vier factoren gevonden die correleerden met een hoger risico op optreden van een stille atriumfibrillatie na een CVA. Aan de hand van die markers zouden patiënten die risico lopen en baat zouden kunnen vinden bij continue cardiale...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Hartfalen in samenhang met atriumfibrillatie: heilzame effecten van ablatie als eerstelijnstherapie

Hartfalen: dapagliflozine blijft effectief bij patiënten met een atriumfibrillatie

Systematische opsporing van atriumfibrillatie bij bejaarden zou kosteneffectief zijn

Atriumfibrillatie: direct werkende orale anticoagulantia correleren met een lager risico op renale complicaties

Ernstige obesitas tijdens de adolescentie, een belangrijke risicofactor voor atriumfibrillatie op jongere leeftijd

Atriumfibrillatie: cryoablatie vermindert de progressie naar persisterende atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie: elektrische cardioversie via anterolaterale weg effectiever bij sommige patiënten

Preventie van postoperatieve atriumfibrillatie: gemengde resultaten na botulinetoxinebehandeling

Detectie van AF met smartwatch: een uitdaging bij sommige patiënten

De levensverwachting evalueren voor transcutane sluiting van het linker auriculum?

Atriumfibrillatie: edoxaban in lage dosering effectief bij fragiele oude patiënten

Atriumfibrillatie en sinusknoopziekte: minder nood aan een pacemaker na een vroege ablatie

Reumatische hartziekte en atriumfibrillatie: betere preventie van trombo-embolie met een vitamine K-antagonist dan me...

Atriumfibrillatie na TAVI: een nieuwe score om het overlijdensrisico na één jaar te ramen

Persisterende atriumfibrillatie: opnieuw negatieve uitkomsten met een bredere ablatiestrategie

Vroege menopauze, risicofactor voor hartfalen en atriumfibrillatie

Nieuw model om bloedingen te voorspellen bij patiënten met een atriumfibrillatie die worden behandeld met een direct ...

Invloed van uithoudingssport op de resultaten na ablatie voor atriumfibrillatie

Daling van het risico op dementie bij patiënten bij wie recentelijk een diagnose van AF is gesteld en die stoppen met...

CVA: hoog risico op recidief in geval van atriumfibrillatie, zelfs met anticoagulantia

Atriumfibrillatie: hyperthyreoïdie verhoogt het risico op CVA

Diabetes heeft invloed op de aanpak van en de resultaten bij atriumfibrillatie

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: