Dossiers

Diabetes

Welkom in het Dossier gewijd aan Diabetes.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Link tussen diabetes en thiamine?

Thiamine (vitamine B1) is een cofactor, die een essentiële rol speelt in het glucosemetabolisme. De link tussen thiamine en diabetes is echter nog niet duidelijk. Is het thiaminegeahlte lager bij mensen met diabetes dan bij mensen zonder? Eerdere studies hebben nogal tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Een recente Duitse studie concludeert dat diabetes correleert met lagere concentraties van ...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Type 2-diabetes: overschakeling van een basaal bolusschema op semaglutide s.c. 1 x/week en een basale insuline

Type 2-diabetes en cardiovasculair risico: we hebben al een hele weg afgelegd

Diabetes van 1990 tot 2021 en …. in 2050! Systematische analyse van de GBD Study 2021

Diabetische voet: invloed van het geslacht op de ernst en de evolutie bij Belgische diabetespatiënten (IQED-Foot-prog...

Invloed van de covidpandemie op de glykemiecontrole bij patiënten met diabetes mellitus

Diabetes en roken: een nefaste combinatie

COVID-19 en risico op type 1- en type 2-diabetes: een mogelijke link

Een combinatie van intermitterend vasten en eten gedurende een beperkte tijd om het risico op type 2-diabetes te verl...

Overbehandeling van diabetes: een onderschat risico

Betere glykemiecontrole met een geslotenlussysteem, ook bij zeer jonge kinderen

Antidiabetisch effect van koffie: nog goed nieuws

Nut van vitamine D bij prediabetes?

Tirzepatide, een gamechanger voor type 2-diabetes

Artificiële pancreas beter bij jonge kinderen met type 1-diabetes

Naar een wekelijkse injectie van basale insuline Fc (BIF) bij type 1-diabetes?

Een Brits programma ter preventie van diabetes dat specifiek bestemd is voor mensen met prediabetes, verlaagt het ris...

Zeer sterk bewerkt voedsel en hoger risico op type 2-diabetes: bewezen verband

Retinopathie begint tientallen jaren vroeger bij kinderen en jongeren met type 2-diabetes dan bij volwassenen

Some, Not All, Ultraprocessed Foods Linked to Type 2 Diabetes

High total intake of ultraprocessed food (UPF) is associated with an increased risk of developing type 2 diabetes, su...

Type 2-diabetes: bewegen maar!

Diabetes type 2 (DT2), klemtoon op gewichtscontrole

Type 2-diabetes zou de prognose van patiënten op een intensive care niet verergeren

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: