Dossiers

Osteoporose

Welkom in het Topic Center gewijd aan Osteoporose.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Binnenkort een epidemie van post-sleeve-osteoporose?

Het staat buiten kijf dat bariatrische chirurgie zeer doeltreffend is bij de behandeling van obesitas en de daarmee samenhangende comorbiditeit (hypertensie, diabetes en hart- en vaataandoeningen). De patiënten worden dan ook op een alsmaar jongere leeftijd geopereerd. Maar gaan ze daar geen prijs voor betalen in de vorm van osteoporotische fracturen?

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Voorspellers van het fractuurrisico bij jongere postmenopauzale vrouwen: alles kan beter

Osteoporose bij mannen wordt alsmaar beter gediagnosticeerd, maar nog onvoldoende behandeld

Specifieke tandzorg om botnecrose van de kaak tijdens behandeling met resorptieremmers tegen te gaan

Fracturen in de premenopauze: osteoporose?

Osteoporose bij mannen: analyse van de kosteneffectiviteit van de interventies

Een Chinese beslisboom om mensen met een hoog risico op osteoporose op te sporen

NSAID’s en bisfosfonaten: mogelijk een schadelijk effect

Osteoporose met een hoog fractuurrisico en diabetes: twee vliegen in één klap met denosumab

Osteoporose en luchtvervuiling: nieuwe gegevens en nieuwe sporen

Osteoporose, plaats voor elektrische stimulatie?

Behandeling van osteoporose na 90 jaar, geen richtlijnen

Een hoge serumspiegel van Klotho-eiwit correleert met minder osteoporose

Vitamine D en botdichtheid: nieuwe gegevens

Correleert een hoge HDL-cholesterolconcentratie met een hoger fractuurrisico?

Verlies van botdichtheid bij jongvolwassenen die als kind kanker hebben overleefd

Gonartrose of coxartrose: het serumcalcium meten

Veganistisch dieet en gezondheid van het bot: het menu aanvullen met lichaamsbeweging

Link tussen vetmassa en verlies van botdichtheid, vooral bij mannen

Binnenkort parathormoon per os bij de behandeling van osteoporose?

Osteoporose, gezondheid van het bot en periprothetische fractuur

IJzer, osteoporose en mannen

Subklinische hyperthyreoïdie en fractuurrisico

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: