Dossiers

Borstkanker

Veel leesgenot.

Cognitieve stoornissen als gevolg van borstkanker en mindfulness: interessante positieve effecten

Patiënten die borstkanker overleven, ook de weinige mannen met borstkanker, krijgen vaak te kampen met cognitieve stoornissen, en die hebben invloed op hun levenskwaliteit. Een interessante Belgische studie leert dat lichaamsbeweging en mindfulness beide positieve invloed hebben op het welzijn en de levenskwaliteit. Die gegevens moeten nog worden bevestigd door grotere studies, maar zijn toch v...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Tamoxifen in lage dosering gedurende 36 maanden: heilzame effecten na 10 jaar bij niet-invasieve borstkanker

Borstkanker in een vroeg stadium: nieuwe gegevens over de werkzaamheid van abemaciclib

Risico op heterolaterale borstkanker 2- tot 3 keer hoger bij vrouwen met mutaties van BRCA1, BRCA2, CHEK2 en PALB2 (E...

Vlaams programma voor opsporing van borstkanker: effect op de sterfte aan borstkanker

Op grond van genetische signatuur kan bij een aantal patiënten met borstkanker worden afgezien van radiotherapie

Quality of Life Predicts Chemo Tolerance in Early Breast Cancer

Fatigue and poor physical functioning before starting treatment for early breast cancer were independently associated...

Borstkanker bij mannen: in 30 jaar is de overleving niet verbeterd

Gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker: betere overleving, zelfs in geval van een ernstigere kanker

Plaatsing van een prepectoraal borstimplantaat meteen na mastectomie wegens borstkanker

Vruchtbaarheid na borstkanker: weinig follow-up, onvoldoende gebruik van gameten

Betere overleving en minder overdiagnostiek bij borstkankerscreening op maat?

Begeleiding van vrouwen na borstkanker

Lasofoxifen: mogelijk interessant bij een therapieresistente HR+/HER2- borstkanker

Alsmaar kleiner risico op secundaire borstkanker bij patiënten die een kanker tijdens de kinderjaren hebben overleefd

Nut van een combinatie van twee HER2-antagonisten, meer bepaald pyrotinib en trastuzumab, bij een HER2+ borstkanker

Statines na diagnose van borstkanker zouden de sterfte aan borstkanker kunnen verlagen

Borstkanker: amenorroe als gevolg van chemotherapie herstelt meestal binnen 4 jaar

Gemetastaseerde borstkanker: langere progressievrije overleving met dalpiciclib (CDK4/6-remmer) plus een aromataseremmer

Al zwaar behandelde gemetastaseerde HR+ borstkanker: sacituzumab govitecan verhoogt de overleving met drie maanden

Sterker bewijs dat lichaamsbeweging het risico op borstkanker verlaagt

Gevorderde drievoudig negatieve borstkanker: het EMA keurt sacituzumab govitecan goed

HR+ borstkanker in de premenopauze: nut van blokkade van de ovaria opnieuw bewezen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: