Dossiers

Borstkanker

Veel leesgenot.

Verband tussen gerichte vroegtijdige borstkankerscreening bij personen met familiaal risico en een betere overleving

01/09 - Dankzij een gerichte screening van patiënten met familiale antecedenten is hun borstkankerspecifieke overleving op tien jaar beter dan bij de algemene populatie. Deze aanpak omvat een jaarlijkse mammografie voor vrouwen die drager zijn van BRCA1/2-mutaties en een jaarlijkse MRI-scan vanaf de leeftijd van 35 jaar, of vijf jaar voor de leeftijd van de jongste getroffen ouder.

Verband tussen inname van statines en een verbeterde outcome bij moeilijk te behandelen triple negatieve borstkanker

Borstkanker: eindelijk een diagnostische en predictieve merker van hersenmetastases?

Pembrolizumab a 'game changer' in some triple-negative breast cancers

NEW YORK 23/09 - Adding pembrolizumab to chemotherapy as first-line treatment significantly prolongs overall survival...

Meeste borstkankerpatiënten willen Covid-19-vaccin

Resultaten die de klinische praktijk van sommige BRCA-gemuteerde borstkanker in vroeg stadium kunnen veranderen

HER2-positieve borstkanker: nieuwe gegevens van APHINITY-studie op zes jaar

AURORA study: naar een beter inzicht in de moleculaire veranderingen die metastatische borstkanker aandrijven

Vroegtijdige ER+-borstkanker: overbehandeling heeft schadelijke effecten bij oudere vrouwen

Borstkanker stadium T4: beste optie is om te wachten met borstreconstructie tot meer dan 18 maanden na mastectomie

Borstkanker: verband tussen stijging BMI en een verhoogd risico op secundaire kanker

Verband tussen matige calciuminname en een daling van het borstkankerrisico

Leuvense onderzoekers voorspellen bij wie immuuntherapie zal aanslaan

MRI-borstonderzoek met contrastvloeisstof kan 81% biopsies van verdachte microcalcificaties vermijden

Patiënten die ‘plat willen blijven’ na mastectomie, zijn erg tevreden

Soja als preventie van borstkanker?

Kans om borstkanker te overleven gestegen naar 90,5 procent binnen vijf jaar na diagnose

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: