Dossiers

Gezondheidseconomie

Welkom!

Wat kost een IZ-bed in België?

Die vraag stelde een team van Belgische gezondheidseconomen zich, alsook welke factoren tot de kosten van intensieve zorg bijdragen. Niet verwonderlijk nemen de personeelskosten het grootste deel voor hun rekening. Heel opmerkelijk pleiten de auteurs om verschillende niveaus (en dus ook afdelingen) van intensieve zorg in Belgische ziekenhuizen op te zetten, naar analogie met de situatie in ande...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Impact gezondheid op Europees beleid (en omgekeerd)

Bij vastleggen brandstofaccijnzen rekening houden met gezondheidsvoordelen van wandelen en fietsen

Continuïteit eerstelijnszorg verlaagt uitgaven voor gezondheidszorg

Europeanen moet meer gaan bewegen om 8 miljard euro gezondheidskosten te kunnen besparen

Transparantie beslissingscriteria terugbetaling kankergeneesmiddelen nodig

Gezondheidseconomische kost van hart- en vaatziekten in EU: 282 miljard euro in 2021

Betere gezondheidszorg zorgt niet alleen voor een betere gezondheid

Kankerscreening loont nu al (volle impact komt pas later)

Impact mentale gezondheid kinderen op Amerikaanse arbeidsmarkt

Patiëntentevredenheid even groot bij telegeneeskunde als bij ambulante consultaties

Hoe gezond ouder (en hierdoor gezondheidskosten besparen)

Dapagliflozine: effectief op klinisch vlak, maar ook kosteneffectief

Tri- versus bitherapie bij COPD: triple is meer kosteneffectief

Screeningsprogramma naar voorkamerfibrillatie spaart geld voor zorg uit

Telegeneeskunde minder optimaal voor follow-up na bezoek spoeddienst

Waarom werkgevers op welzijn moeten inzetten

Lagerugpijn? Duitse wetenschappers pleiten voor betere terugbetaling gecombineerde therapie

Vrouwelijke gezondheid pijler van economieën wereldwijd

Gezondheidseconomische kost roken groter dan economische voordelen tabaksindustrie

Gezondheidseconomische impact van toxische schoonheidsidealen in de VS: honderden miljarden dollars

Bidirectionele link tussen diabetes en parodontitis verhoogt gezondheidskosten

(Politiek) debat over telegeneeskunde

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: