Dossiers

Hartfalen

Welkom !

Ezetimibe, PCSK9 inhibitors recommended to lower MACE risk in some high-risk patients

NEW YORK 23/05 - A new guideline recommends adding ezetimibe or PCSK9 inhibitors to reduce the risk of a major adverse cardiovascular event (MACE) in patients at high risk of heart disease on maximum statins or intolerant to statins.

E-cigarettes do not appear to confer heart benefits to users who also smoke traditional cigarettes

NEW YORK 11/05 - Compared with people who smoke only traditional cigarettes, those who use them in combination with e...

Lung function impairment tied to increased risk of heart failure

NEW YORK 12/05 - Obstructive or restrictive pulmonary disease was independently associated with an increased risk of ...

Verband tussen suppletie omega-3 in hoge dosissen en een betere hermodellering van het linkerventrikel bij chronisch ...

IJzertekort vaak onopgemerkt en niet behandeld bij patiënten met hartfalen

Nieuwe hoop bij de behandeling van het hypoplastischlinkerhartsyndroom

Voldoende drinken kan het langetermijnrisico op hartfalen verminderen

Verband tussen paracetamol in bruistabletten en een verhoogd risico op ziekenhuisopname bij hartfalen

Atriale shunt verbetert de prognose bij HFpEF niet

Follow-upconsultatie op drie maanden kan cruciaal zijn voor hartfalenpatiënten die revalidatieprogramma hebben doorlopen

Remmers van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem voorkomen een verergering van hartfalen na een sepsis

Ondanks de heilzame cardiovasculaire effecten van SGLT2-remmers geen daling van het risico op myocardinfarct

COVID-19 en hartfalen: de gevolgen moeten nog komen

Empagliflozine: heilzame effecten bij een acute verergering van hartfalen

Hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie: zijn bètablokkers wel een goed idee?

Tafamidis bij cardiale amyloïdose: gunstige effecten gehandhaafd na 5 jaar

Verband tussen depressieve symptomen en hartfalen met behouden ejectiefractie

Verband tussen niet-alcoholische leversteatose en de ontwikkeling van hartfalen met behouden ejectiefractie

Verband tussen pre-eclampsie/eclampsie en risico op hartfalen gedurende minstens tien jaar

Dagelijks aspirine gelinkt aan verhoogd risico op hartfalen

Nieuwe index voorspelt prognose bij hartfalen met secundaire mitralisinsufficiëntie

Correleert een depressie met een hoger risico op hartfalen?

Behandeling van hartfalen op afstand correleert met minder diagnostische tests en minder behandeling conform de richt...

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: