Dossiers

Hartfalen

Welkom !

Acetazolamide bij de behandeling van acuut hartfalen (Belgische studie)

14/09 - Door toevoeging van acetazolamide (Diamox®) aan de gebruikelijke behandeling van acuut hartfalen kan overvulling beter worden gecorrigeerd, volgens een Belgische gerandomiseerde studie, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Barcelona en die terzelfder tijd online is gepubliceerd in the New England Journal of Medicine (NEJM).

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

NSAID’s verhogen het risico op hartfalen bij diabetespatiënten

Dapagliflozine doeltreffend bij hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie

Hartrevalidatie kan al twee weken na sternotomie starten

Sigaretten roken, risicofactor voor hartfalen met gevrijwaarde en gedaalde linkerventrikelejectiefractie

En als hartfalen niet de belangrijkste factor is die een hepatorenaal syndroom met acute nierinsufficiëntie (HRS-AKI)...

Gedaan met een strikt zoutarm dieet bij hartfalen met gevrijwaarde linkerventrikelejectiefractie?

Gevalsbeschrijving: angorachtige pijn in de borstkas en oedeem van de 4 ledematen

De oorzaken van LVH herkennen: artificiële intelligentie even goed als cardioloog

Een verminderde longfunctie correleert met een hoger risico op hartfalen

Aortastenose: veelbelovende resultaten bij behandeling met ultratonen

Evolutie van de cardiorespiratoire fitheid na hartrevalidatie

Ezetimibe, PCSK9 inhibitors recommended to lower MACE risk in some high-risk patients

NEW YORK 23/05 - A new guideline recommends adding ezetimibe or PCSK9 inhibitors to reduce the risk of a major advers...

E-cigarettes do not appear to confer heart benefits to users who also smoke traditional cigarettes

NEW YORK 11/05 - Compared with people who smoke only traditional cigarettes, those who use them in combination with e...

Lung function impairment tied to increased risk of heart failure

NEW YORK 12/05 - Obstructive or restrictive pulmonary disease was independently associated with an increased risk of ...

Verband tussen suppletie omega-3 in hoge dosissen en een betere hermodellering van het linkerventrikel bij chronisch ...

IJzertekort vaak onopgemerkt en niet behandeld bij patiënten met hartfalen

Nieuwe hoop bij de behandeling van het hypoplastischlinkerhartsyndroom

Voldoende drinken kan het langetermijnrisico op hartfalen verminderen

Verband tussen paracetamol in bruistabletten en een verhoogd risico op ziekenhuisopname bij hartfalen

Atriale shunt verbetert de prognose bij HFpEF niet

Follow-upconsultatie op drie maanden kan cruciaal zijn voor hartfalenpatiënten die revalidatieprogramma hebben doorlopen

Remmers van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem voorkomen een verergering van hartfalen na een sepsis

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: