Dossiers

Immuno-Oncologie

Immunotherapie heeft een omwenteling teweeggebracht bij de behandeling van kanker. We kennen de onderliggende immunologische mechanismen. De totale overleving en de progressievrije overleving zijn soms tweemaal beter met immunotherapie dan met chemotherapie en de toxiciteit is veel minder. PD-1- en PD-L1-antagonisten en CTLA-4-antagonisten zijn momenteel geïndiceerd bij niet minder dan 7 kankers: long-, nier-, blaas-, hoofd-en-halskanker, melanoom, hodgkinlymfoom en Merkelcelcarcinoom. En de lijst is niet volledig. Er lopen klinische studies bij ovarium-, prostaat-, borst- en maagkanker. Een minpunt is dat maar 20-40% van de patiënten op de behandeling reageert. Er lopen meerdere studies om na te gaan welke factoren een respons op de behandeling voorspellen. Met artificiële intelligentie wordt gezocht naar signaturen van respons op immunotherapeutische middelen (combinatie van genetische, laboratoriumgegevens en beeldvorming).

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over de immuno-oncologie.

Behandeling van melanoom: update van de gegevens na meer dan 6 jaar …

02/05 - De CheckMate 067-studie is een fase III-studie, waarin patiënten met een melanoom werden behandeld met een combinatie van twee checkpointremmers. Na een follow-up van meer dan 6 jaar werd de langste mediane totale overleving ooit gemeten. De meeste patiënten krijgen momenteel geen behandeling meer en tijdens die periode zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen opgedoken.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Chirurgie voor niet-kleincellige longkanker: nut van preoperatieve immunotherapie

Resectie van meerdere niertumoren: robotgeassisteerde chirurgie en 3D-model van de nier

Plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd niercarcinoom: hoe de toxiciteit van immunotherapie verminderen?

Immunotherapie bij een inoperabel gemetastaseerd melanoom: moet IL-6 worden geblokkeerd?

Immunotherapie voor kleincellige longkanker PFS ontgoochelend, maar hoop op totale overleving...

Niet-kleincellige longkanker: immunotherapie in het reële leven, ongeacht de behandelingslijn

Gemetastaseerd niercarcinoom: keuze van de behandeling op geleide van de genetische signatuur

Melanoom en Covid-19: versterkt immunotherapie de cellulaire immuniteit?

Plaatselijke nierkanker met hoog risico: een adjuvante therapie met een tyrosinekinaseremmer na nefrectomie overtuigt...

Gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom: een LAG3-antagonist toevoegen aan een PD-1-antagonist?

Bronchuskanker tijdens de coronapandemie: aanpassing van de immunotherapie …

Immunotherapie bij niet-kleincellige longkanker: opletten met antibiotica?

Gevorderd niercarcinoom behandeld met een PD-1-antagonist: gegevens in het reële leven volgens het aantal en de aard ...

Melanoom met hersenmetastasen: immunotherapie effectiever bij asymptomatische patiënten

Gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom: voordeel voor immunotherapie

Gemetastaseerd melanoom behandeld met checkpointremmers: klopt de obesitasparadox nog?

Niet-kleincellige longkanker: bevestiging van twee checkpointremmers + chemotherapie

Adjuvante behandeling met een PD-1-antagonist bij melanoom: twee voorspellers van succes

Gemetastaseerd niercelcarcinoom: immunotherapie met of zonder nefrectomie?

Gevorderd bronchuscarcinoom: twee checkpointremmers beter dan chemotherapie

Detectie van melanoom Covid-19: 20% van de melanomen is niet gediagnosticeerd

Behandelde gevorderde nierkanker: vertonen patiënten met tumorprogressie een speciaal profiel?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: