Dossiers

Immuno-Oncologie

Immunotherapie heeft een omwenteling teweeggebracht bij de behandeling van kanker. We kennen de onderliggende immunologische mechanismen. De totale overleving en de progressievrije overleving zijn soms tweemaal beter met immunotherapie dan met chemotherapie en de toxiciteit is veel minder. PD-1- en PD-L1-antagonisten en CTLA-4-antagonisten zijn momenteel geïndiceerd bij niet minder dan 7 kankers: long-, nier-, blaas-, hoofd-en-halskanker, melanoom, hodgkinlymfoom en Merkelcelcarcinoom. En de lijst is niet volledig. Er lopen klinische studies bij ovarium-, prostaat-, borst- en maagkanker. Een minpunt is dat maar 20-40% van de patiënten op de behandeling reageert. Er lopen meerdere studies om na te gaan welke factoren een respons op de behandeling voorspellen. Met artificiële intelligentie wordt gezocht naar signaturen van respons op immunotherapeutische middelen (combinatie van genetische, laboratoriumgegevens en beeldvorming).

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over de immuno-oncologie.

Gemetastaseerd melanoom behandeld met checkpointremmers: klopt de obesitasparadox nog?

16/08 - Volgens meerdere studies correleert een hoge body mass index met een betere overleving bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom, met name als ze worden behandeld met checkpointremmers of gerichte geneesmiddelen. Maar daar is niet iedereen het over eens, ook al zijn soortgelijke bevindingen gedaan bij niet-kleincellige longkanker. Wat is er nu precies van aan? Een nieuwe studie bij ...

Niet-kleincellige longkanker: bevestiging van twee checkpointremmers + chemotherapie

Gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom: voordeel voor immunotherapie

Adjuvante behandeling met een PD-1-antagonist bij melanoom: twee voorspellers van succes

Gemetastaseerd niercelcarcinoom: immunotherapie met of zonder nefrectomie?

Gevorderd bronchuscarcinoom: twee checkpointremmers beter dan chemotherapie

Detectie van melanoom Covid-19: 20% van de melanomen is niet gediagnosticeerd

Behandelde gevorderde nierkanker: vertonen patiënten met tumorprogressie een speciaal profiel?

Kleincellig bronchuscarcinoom: een PD-1-antagonist of chemotherapie als tweedelijnstherapie?

Behandeling van een gevorderd melanoom: chirurgie, radiotherapie, immunotherapie?

Onderzoekers melden 'baanbrekende' nieuwe therapie tegen kanker

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: