Dossiers

Longkanker

De ontwikkeling van immunotherapie (checkpointremmers) heeft een omwenteling teweeggebracht bij de behandeling van bronchuskanker. Checkpointremmers kunnen als eerste- of als tweedelijnstherapie worden voorgeschreven, alleen of in combinatie na chemotherapie, bij patiënten met een tumor met een min of meer sterke PD-L1-expressie. Ook kan een adjuvante immunotherapie worden voorgeschreven na concomitante radio-chemotherapie en voor of na chirurgie in geval van een plaatselijke tumor. De keuze is niet eenvoudig, ook al omdat er nog dingen zijn die we niet weten. Zo zijn er nog vragen over de frequentie en de duur van toediening en over het beleid bij patiënten die weinig vertegenwoordigd zijn in klinische studies (patiënten met een ECOG PS-score > 1, hersenmetastasen, ondervoeding enz.). Tyrosinekinaseremmers van de derde generatie zijn geïndiceerd bij bronchuskanker met mutaties van het EGFR- en het ALK-gen, maar wanneer worden die het best voorgeschreven: al dan niet als eerstelijnstherapie en wat te doen als de tumor verergert? Dit nieuwe dossier vat de laatste gegevens samen die zijn gepubliceerd over de behandeling van bronchuskanker met checkpointremmers en tyrosinekinaseremmers, over de werkzaamheid, het behandelingsprotocol, de bijwerkingen, studies uitgevoerd in het reële leven enz. 

Longkanker: bekijk in deze video wat de aandacht heeft getrokken van prof. Guy Berchem (CHL Luxemburg) in het programma van het congres van de European Society for Medical Oncology 2022

In deze video vat prof. Berchem 3 hoogtepunten van het congres van de ESMO samen: - Een studie die voor het eerst een verband heeft aangetoond tussen longkanker en luchtvervuiling bij niet-rokers; - Een studie die sotorasib heeft vergeleken met docetaxel bij bronchuskanker met een KRAS G12-mutatie; - Een studie over de waarde van immunotherapie bij patiënten met een gevorderd NSCLC die gezien ...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Longkanker: screening aanbevolen bij COPD-patiënten

Bronchuskanker bij patiënten< 50 jaar: verontrustende gegevens …

NSCLC en immunotherapie Extracellulaire vesikels, een voorspeller van respons?

Niet-kleincellige longkanker en immunotherapie Evaluatie van chemotherapie in het reële leven

NSCLC: progressie tijdens behandeling met een PD-1-antagonist Een VEGF-antagonist, een bevestigde inhaaloptie

ALK+ niet-kleincellige longkanker: werkzaamheid van een gerichte behandeling

Opsporing van bronchuskanker: waarde van een CT-scan met lage stralingsdosis

Gevorderde niet-kleincellige longkanker: een optie voor patiënten die niet reageren op immunotherapie?

NSCLC en respons op immunotherapie: een verrassende link tussen een bacterie en de totale overleving …

NSCLC pIIIAN2: radiotherapie na resectie?

Gevorderde niet-spinocellulaire niet-kleincellige longkanker: salvagetherapie met paclitaxel-bevacizumab?

Smoking impacts benefit of first-line pembrolizumab in lung cancer

NEW YORK 03/06 - In advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC), the benefit of first-line treatment with the PD-1 in...

Niet-kleincellige longkanker met HER2-mutatie : Weer hoop dankzij een nieuwe geconjugeerde antistof

Resectie van niet-kleincellige longkanker. Compliceert een checkpointremmer de operatie?

Bronchuskanker : Anamoreline gaat cachexie tegen

Longkanker bij oudere patiënten : hoe de toxiciteit van de behandeling verminderen?

Bronchuskanker met EGFR-mutatie : een nieuwe tweedelijnstherapie

Niet-kleincellige longkanker: neoadjuvante behandeling met chemo-immunotherapie?

Kies het thema van onze volgende nieuwsbrief Longkanker

NSCLC behandeld met een PD-1-antagonist of een PD-L1-antagonist: definitie van verworven resistentie?

Longadenocarcinoom stadium IV: prognostische betekenis van een KRAS-mutatie

Eerstelijnstherapie bij een niet-spinocellulaire niet-kleincellige longkanker. Immunotherapie of immuno-chemotherapie?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: