Dossiers

Correct gebruik van anti-infectiva

Bacteriën, virussen, gisten en schimmels maken deel uit van onze dagelijkse omgeving. Een groot aantal micro-organismen is onontbeerlijk voor onze overleving, maar andere kunnen ziektes veroorzaken, die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken welke kiem de infectie veroorzaakt. Daar bestaan allerhande diagnostische tests voor, maar het kan even duren voor de resultaten bekend zijn, terwijl de behandeling binnen enkele uren of dagen zou moeten worden gestart. Andere, minder ernstige infecties kunnen grote invloed hebben op de levenskwaliteit van de patiënten. We moeten altijd zo snel mogelijk de juiste behandeling voorschrijven. De prevalentie van infecties stijgt gestaag. Tegen die achtergrond starten we een nieuw dossier: “goed gebruik van anti-infectieuze middelen”, dat tot doel heeft de verschillende pathogenen beter te herkennen en vooral weten hoe die infecties moeten worden behandeld. Veel leesgenot. 

Verband intrapartum antibiotica en allergieën bij kind?

30/08 - “We beginnen pas nu te begrijpen welke potentieel nadelige effecten overvloedig antibioticagebruik kan veroorzaken en wat het verband is tussen obesitas bij de moeder en de langetermijngevolgen op het vlak van de gezondheid van kinderen. Vrouwen die van plan zijn om zwanger te raken moeten een zo normaal mogelijk gewicht voor ogen houden en rekening houden met het feit dat er een risico...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Niet langer dan 10 dagen antibiotica na nieuw prothese-implantaat

Maak van transperineale prostaatbiopsie de nieuwe standaard

Gebruik antibiotica voorkomt een vicieuze cirkel van misbruik van antibiotica

Geen antibiotica meer bij niet-gecompliceerde, milde acute diverticulitis

(Amerikaanse) expertenconsensus voor behandeling van recurrente vulvovaginale candidiasis

COVID-19 geassocieerde candidemie bij patiënten op intensieve zorg

Kunnen we de periode om antibiotica voor te schrijven bij patiënten die risico op sepsis lopen inkorten?

Voorschrift antibiotica: factoren die een invloed hebben op beslissingen van huisartsen

COPD-exacerbatie: azithromycine of bètalactamantibiotica bij gehospitaliseerde patiënt?

Klinische outcome bij SARS-CoV-2-patiënten met S. aureus co-infectie

Pulmonale aspergillose: risicofactoren en outcome bij COVID-19-patiënten op intensieve zorg

Welke empirische antibioticabehandeling voor infecties door botbreuken?

Nieuwe modellen van antibioticaresistentie verspreiden zich in de ziekenhuizen

Synergetische effecten van Pseudomonas en van fluconazol tegen Candida bij polymicrobiële infecties

Hoe meer antibiotica, hoe meer C. difficile infecties

Minder antibiotica voor dentale ingreep doet aantal gevallen endocarditis niet de hoogte ingaan

Peroperatieve antibacteriële profylaxe bij transurethrale chirurgie: laat keuze antibioticum afhangen van lokale patr...

Community-acquired pneumonie bij kinderen: kortere antibioticakuur van vijf dagen is effectief

Significante daling voorschriften antibiotica en astmamedicatie bij kinderen tijdens COVID-19-pandemie

Huisartsen onder druk schrijven meer breedspectrumantibiotica voor

Schreven artsen niet te veel antibiotica voor bij covid-19-behandelingen?

Onychomycose is indicator van ernstige vormen van covid-19

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: