Dossiers

Migraine

Welkom !

Triptanen verhogen risico vasculaire aandoeningen niet

“Deze data en onze vorige studies tonen dat artsen in Oostenrijk te weinig triptanen voorschrijven, wellicht uit vrees voor vasculaire verwikkelingen. Deze studie ondersteunt echter de veiligheid van triptanen, zelfs bij 50-plussers met vasculaire comorbiditeiten. Toch moeten neurologen en huisartsen patiënten met migraine die 50 jaar of ouder zijn, nauwkeurig in de gaten houden.”

Afvallen met triptanen?

Stabiele prevalentie van migraine, wel meer beperkingen

Bijna dubbel risico op angststoornissen en depressieve symptomen bij kinderen/adolescenten met migraine

Gunstige effecten van continue intraveneuze toediening van lidocaïne bij refractaire migrainepatiënten

Minder slaap vermindert corticale inhibitie

Zavegepant nasal spray provides ultra-rapid relief of acute migraine

NEW YORK 18/06 - A single dose of zavegepant nasal spray provided relief of acute migraine pain in as little as 15 mi...

52% van de wereldbevolking kampt met hoofdpijn in een bepaald jaar

Wereldwijd stijgend aantal studies naar acupunctuur voor preventie en behandeling van migraine

“Meer dokters nodig die ervaring hebben met hoofdpijn- en migrainezorg”

Zowel positieve als negatieve impact van COVID-19-pandemie op personen met migraine

Is de MIDAS-vragenlijst een nuttige tool om een effectievere behandeling voor migraine voor te schrijven?

Verdrievoudiging van aantal genetische factoren voor migraine

Hogere prevalentie van migraine bij vrouwen met gevorderde endometriose (vooral in combinatie met adenomyose)

Impact van migraine op outcome van zwangerschap

Waarom migrainepatiënten met hun werkgever het gesprek over hun ziekte moeten aangaan

Hoofdpijn en migraine na het vapen

Stijgend verbruik preventieve migrainemedicatie in de Verenigde Staten

Testen migrainegeneesmiddelen niet beperken tot een subcategorie

Wat met migraine na de (kerst)vakantie?

Combinatie onabotulinetoxine A met CGRP monoklonaal antilichaam veilig en effectief bij chronische migraine

Risicofactoren voor migraine na anesthesie

Nieuwere migrainegeneesmiddelen zijn ‘blijvers’ maar zijn ze effectiever?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: