Dossiers

Migraine

Welkom !

Impact van covid-19-infectie bij personen die eerder last hadden van primaire hoofdpijn

13/09 - “De huidige studie toont aan dat covid-19 een significant negatieve impact heeft op patiënten die voordien al last hadden van primaire hoofdpijn, ofwel migraine ofwel spanningshoofdpijn. De novo primaire hoofdpijn komt vaak voor na covid-19. Het optreden van hoofdpijn tijdens de symptomatische fase van covid-19 is een hoofdpijn die het gevolg is van een systemische virale infectie.” On...

Significant verband tussen insomnia en een hoger risico van migraine

Menstruele verschillen hebben (waarschijnlijk) een impact op ijzeropname bij migraine

Diet Rich in Omega-3s Linked to Fewer Migraines, Less Pain

Bidirectioneel verband tussen migraine en reumatoïde artritis

Minder ziekenhuisopnames en minder consultaties met onabotulinetoxine-A bij chronische migraine

Migraine niet enkel een neurologisch probleem voor zwangere vrouwen

Gezond eten en bewegen stabiliseren migraine tijdens lockdown

Effect van intelligente lockdowns op migraine

Presenteïsme eist een hogere economische tol dan absenteïsme bij migraine

Migraine tijdens covid-19: eerste versus tweede golf (in Italië)

Wat is het verband tussen migraine, droge ogen en fotofobie?

Significant verband tussen migraine en artritis

Verband tussen luchtvervuiling en recurrente hoofdpijn bij kinderen

Later beginuur op middelbare school? Minder migraine bij adolescenten!

Migraine, een ziekte die verergert door te werken

Hogere frequentie migraineaanvallen bij kinderen en adolescenten met overgewicht

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: