Dossiers

Obesitas

Welkom!

Iedereen gelijk wat obesitas betreft? Naar een beter inzicht in de evolutie van obesitas

Een interessante Duitse studie pleit voor een grondigere analyse van de statistieken over obesitas om een beter inzicht te krijgen in de evolutie en de distributie van obesitas in de bevolking. Op grond daarvan kan het beleid tegen obesitas worden verbeterd.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Ernstige obesitas tijdens de adolescentie: belang van metabole- bariatrische chirurgie

Samen behandelen: pak hartlijden en obesitas tegelijkertijd aan

Hogere cafeïneplasmaspiegels gelinkt aan een lager risico op obesitas en diabetes type 2

Treat Together: Tackle Heart Disease and Obesity Simultaneously

Providing care for individuals with both cardiovascular disease (CVD) and obesity necessitates addressing both condit...

Eet niet te vlug

Nog meer opletten voor gewichtstoename in geval van zwangerschapsdiabetes

Eenzelfde hersenatrofie bij obesitas als bij de ziekte van Alzheimer

Sterkere vermagering over een lange periode correleert met een hoger risico op atherosclerotische hart- en vaataandoe...

Tieners diëten vaak al lang voor een diagnose van anorexia nervosa wordt gesteld

Vermagering in geval van obesitas: intensief starten

Mogelijke invloed van lichaamsbeweging op de plasticiteit van de hersenen bij kinderen met overgewicht

Bariatrische chirurgie bij de moeder. En stelt het kind het?

Antistollingstherapie voor atriumfibrillatie: overgewicht blijkt geen invloed te hebben

Meer vermagering na chirurgie dan met nieuwe geneesmiddelen tegen obesitas: meta-analyse

Correcte beweringen en misvattingen over obesitas

Nieuwe richtlijnen van de AAP voor obesitas bij kinderen, een grote verandering

Wanneer gaan we ermee stoppen de BMI te gebruiken om een diagnose van obesitas te stellen?

Obesitas: hoger risico op epilepsie na bariatrische chirurgie

Obesitas: niet alleen vermageren

Correlatie tussen suikerhoudende dranken en de sterfte aan met obesitas samenhangende kanker

Correcte obesitas aanpak bij de huisarts aan de hand van de flowchart van BASO en Eetexpert.

Bariatrische chirurgie op jongere leeftijd heeft aanhoudende gunstige effecten op de gezondheid

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: