Dossiers

Reumatoïde artritis

De prevalentie van reumatoïde artritis is ongeveer 0,5%. RA treedt hoofdzakelijk op bij vrouwen en meestal tussen de leeftijd van 40-60 jaar. Omgevingsgebonden, genetische, hormonale, infectieuze en zelfs psychologische factoren zouden de ontregeling van het immuunsysteem die ten grondslag ligt aan RA, kunnen verklaren. De diagnose wordt vaak gemist. Soms wordt ze pas na meer dan 5 jaar gesteld, wat erg nadelig is voor de patiënt. Meer dan 50% van de patiënten meldt dat de RA zeer negatieve invloed heeft op hun beroepsactiviteit en sociaal leven. De portefeuille van DMARD’s is nu uitgebreid met biologische en kleine geneesmiddelen. Die kunnen een remissie bewerkstelligen en een remissie is synoniem met betere levenskwaliteit. Maar bij nog niet 25% van de patiënten wordt een remissie verkregen. Worden de richtlijnen van het ACR en de EULAR voldoende gevolgd?

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over diagnostische en therapeutische nieuwigheden.

Blootstelling aan ftalaten en risico op reumatoïde artritis: een risicofactor?

Ftalaten zitten in allerhande producten. We krijgen er dus dagelijks mee te maken. Tal van studies hebben de effecten ervan goed gedocumenteerd. Of er een verband bestaat tussen blootstelling aan ftalaten en het risico op reumatoïde artritis, was echter nog niet onderzocht. Chinese auteurs hebben dat geanalyseerd uitgaande van de gegevens van de NHANES-studie. Ftalaten blijken het risico inderd...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

RA: minder diabetes met een combinatie van DMARD’s of biologische geneesmiddelen dan met methotrexaat alleen

Migraine en reumatoïde artritis: een risicofactor?

Reumatoïde artritis en primaire cardiovasculaire preventie: goede risico-batenverhouding met statines

Parodontitis en reumatoïde artritis: uw tandarts is uw beste vriend

Reumatoïde artritis bij risicopersonen voorkomen met abatacept

Een vezelrijke voeding voor reumatoïde artritis?

RA-patiënten aanraden een mediterrane voeding te eten?

Verhogen aromatische polycyclische koolwaterstoffen het risico op reumatoïde artritis?

Zeggen patiënten met reumatoïde artritis hun familie dat ze een hoger risico lopen op RA?

Stabilisering RA na verlaging dosering - kunnen ziektemodificerende geneesmiddelen dan worden gestaakt?

Reumatoïde artritis en het siccasyndroom

Reumatoïde artritis en cognitieve stoornissen

Kanker en RA: geen hoger risico op immunologisch gemedieerde bijwerkingen met checkpointremmers

Inflammatoir reuma: vaak wordt gedieet en vaak wordt de voeding veranderd

Een ‘treat-to-target’-strategie bij RA normaliseert het cardiovasculaire na vijf jaar

Voedingstoestand en reumatoïde artritis : opletten voor zwaarlijvigheid

Lopen mensen met reumatoïde artritis echt een hoger risico op dementie?

Behandeling van reumatoïde artritis: Systematische opsporing van comorbiditeit is gewettigd ….

Sterfte bij reumatoïde artritis hoger dan normaal

Bacteriëmie, antistoffen verklaren correlatie tussen periodontitis en het ontstaan en de activiteit van RA

Reumatoïde artritis en psychische stress

Reumatoïde artritis: infliximab subcutaan werkt beter dan infliximab intraveneus

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: