Dossiers

Reumatoïde artritis

De prevalentie van reumatoïde artritis is ongeveer 0,5%. RA treedt hoofdzakelijk op bij vrouwen en meestal tussen de leeftijd van 40-60 jaar. Omgevingsgebonden, genetische, hormonale, infectieuze en zelfs psychologische factoren zouden de ontregeling van het immuunsysteem die ten grondslag ligt aan RA, kunnen verklaren. De diagnose wordt vaak gemist. Soms wordt ze pas na meer dan 5 jaar gesteld, wat erg nadelig is voor de patiënt. Meer dan 50% van de patiënten meldt dat de RA zeer negatieve invloed heeft op hun beroepsactiviteit en sociaal leven. De portefeuille van DMARD’s is nu uitgebreid met biologische en kleine geneesmiddelen. Die kunnen een remissie bewerkstelligen en een remissie is synoniem met betere levenskwaliteit. Maar bij nog niet 25% van de patiënten wordt een remissie verkregen. Worden de richtlijnen van het ACR en de EULAR voldoende gevolgd?

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over diagnostische en therapeutische nieuwigheden.

Reumatoïde artritis en residuele symptomen: vermoeidheid via telefoon oplossen …

15/11 - Patiënten met reumatoïde artritis die worden behandeld, blijven vaak klagen van vermoeidheid. Op het ACR 2021 is een studie gepresenteerd over die vermoeidheid. De studie is origineel en wel om 2 redenen: ze toont aan dat een niet-farmacologische interventie, in casu een programma van cognitieve en gedragstherapie en fysieke activiteiten op maat, de situatie kan verbeteren, en dat het h...

Reumatoïde artritis en COVID-19: hoger risico bij gevaccineerde patiënten

Behandeling van reumatoïde artritis: al 9,3 jaar ervaring met baricitinib

Reumatoïde artritis en parodontitis: een JAK-remmer werkt in op beide …

Behandelde reumatoïde artritis: de helft van de patiënten klaagt van maag-darmsymptomen

Behandeling van reumatoïde artritis: de richtlijnen van het ACR van 2021 zijn gepubliceerd

Pausing mycophenolate boosts COVID-19-vaccine response in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases

NEW YORK 02/10 - Temporarily stopping mycophenolate augments the humoral response to SARS-CoV-2 vaccination in patien...

Reumatoïde artritis behandeld met bDMARD’s: methotrexaat verlaagt het cardiovasculaire risico

Reumatoïde artritis: wat is het risico op veneuze trombo-embolie?

Reumatoïde artritis en Covid-19: aanzienlijk lichamelijk en emotioneel lijden

Neus-keel-oorcomplicaties bij reumatoïde artritis: talrijk en miskend!

Behandeling van refractaire RA: JAK-remmers zijn een optie…

Reumatoïde artritis in remissie: een biologisch geneesmiddel blijft noodzakelijk

Reumatoïde artritis en spondyloartritis: lichaamsbeweging verlaagt het cardiovasculaire risico

Combinatietherapie met cortisone is meest effectief bij beginnende reumatoïde artritis

Beginnende reumatoïde artritis : bDMARD’s als eerstelijnstherapie?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: