Dossiers

Reumatoïde artritis

De prevalentie van reumatoïde artritis is ongeveer 0,5%. RA treedt hoofdzakelijk op bij vrouwen en meestal tussen de leeftijd van 40-60 jaar. Omgevingsgebonden, genetische, hormonale, infectieuze en zelfs psychologische factoren zouden de ontregeling van het immuunsysteem die ten grondslag ligt aan RA, kunnen verklaren. De diagnose wordt vaak gemist. Soms wordt ze pas na meer dan 5 jaar gesteld, wat erg nadelig is voor de patiënt. Meer dan 50% van de patiënten meldt dat de RA zeer negatieve invloed heeft op hun beroepsactiviteit en sociaal leven. De portefeuille van DMARD’s is nu uitgebreid met biologische en kleine geneesmiddelen. Die kunnen een remissie bewerkstelligen en een remissie is synoniem met betere levenskwaliteit. Maar bij nog niet 25% van de patiënten wordt een remissie verkregen. Worden de richtlijnen van het ACR en de EULAR voldoende gevolgd?

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over diagnostische en therapeutische nieuwigheden.

Reumatoïde artritis in remissie: een biologisch geneesmiddel blijft noodzakelijk

06/07 - Een mooie studie uitgevoerd bij 371 patiënten met reumatoïde artritis leert dat een biologisch geneesmiddel al dan niet in combinatie met methotrexaat (MTX) een remissie beter in stand houdt dan MTX alleen te oordelen naar de SDAI-score na 48 weken. Het interessante punt is dat patiënten die geen biologisch geneesmiddel hebben gekregen, maar enkel MTX in monotherapie, bij wie de ziekte ...

Behandeling van refractaire RA: JAK-remmers zijn een optie…

Neus-keel-oorcomplicaties bij reumatoïde artritis: talrijk en miskend!

Reumatoïde artritis en spondyloartritis: lichaamsbeweging verlaagt het cardiovasculaire risico

Combinatietherapie met cortisone is meest effectief bij beginnende reumatoïde artritis

Beginnende reumatoïde artritis : bDMARD’s als eerstelijnstherapie?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: