Dossiers

Vaccins

Er is al heel veel geschreven over vaccinatie. De laatste jaren en vooral sinds de ontwikkeling van vaccins tegen het humane papillomavirus is het aantal mensen dat sceptisch of weigerachtig staat tegenover die preventieve of curatieve methode, gestegen. Dat heeft geleid tot een beweging van antivaxers die hun pijlen nu richten op het Covid-19-vaccin. Neemt niet weg dat de feiten duidelijk pleiten voor vaccins, ook al is voorzichtigheid geboden zoals met elk nieuw geneesmiddel.  Dankzij de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe vaccinplatforms volgen de vaccins elkaar snel op. Het domein is boeiender dan ooit. MediQuality wil voor u de boeiendste studieonderwerpen selecteren.

COVID-19-vaccinatie: sterke regionale verschillen bij jongeren

Volgens een gepubliceerd Sciensano-rapport bedroeg op 15 oktober vorig jaar de primovaccinatiegraad tegen COVID-19 48,3% bij de 5- tot 17-jaren, oftewel twee keer meer dan het Europese gemiddelde. Een hoog cijfer dat wijst op grote regionale verschillen.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Marburgkoorts: eerste positieve resultaten van een vaccin

Naar een eerste vaccin tegen allergisch astma?

Kanker en COVID-19: antilichamen testen voor een betere bescherming

COVID-19: vaccins (weinig) effectief tegen een long covid

Apenpokken : effectiviteit vaccin ruimschoots aangetoond

Covid-19: baby’s beschermd door de antistoffen die het vaccin opwekt

BCG en COVID-19: nog altijd discussie

Vaccinatie tegen rotavirus heeft geen invloed op het risico op type 1-diabetes of coeliakie

COVID-19-vaccinatie, toch nog veel wantrouwen in 2022

De zoektocht naar een hiv-vaccin: een nieuwe tegenslag

COVID-19: zijn bivalente mRNA-vaccins effectiever dan monovalente?

Is de drievoudige epidemie afgelopen?

De humorale respons op een mRNA-vaccin tegen COVID is zwakker bij behandeling van een immune trombocytopenische purpu...

Een mRNA-vaccin tegen melanoom komt eraan …

Vaccinatie tegen herpes zoster: Het advies van de Hoge Gezondheidsraad

Hartfalen enCOVID-19: vaccinatie verlaagt het overlijdensrisico

Vaccinatie van hiv-geïnfecteerde patiënten tegen het SARS-CoV-2: een zwakkere T-celrespons na de 3e dosis

Effectiviteit van covidvaccins tegen herinfecties, van alfa tot omikron

Effectiviteit van covidvaccins: weer, varianten en patiënten

Polio: belang van lokale realiteit op het terrein voor de vaccinatiecampagnes

Het rotavirusvaccin werkt echt in de ‘reële wereld’

Bijwerkingen na vaccinatie, boosterinjectie of niet?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: