Dossiers

Nierkanker

Het Dossier wil u op de hoogte houden van de opmerkelijke therapeutische aanwinsten die werden geboekt bij nierkanker, een kanker waar weinig over wordt gesproken en die vaak geen symptomen geeft en vaak toevallig wordt ontdekt als er al metastasen zijn. In België is nierkanker de op 10 na frequentste kanker. Per jaar worden in België meer dan 1700 nieuwe gevallen gediagnosticeerd en sterven 600 mensen aan nierkanker. In minder dan 5 jaar is de behandeling sterk veranderd met de komst van angiogeneseremmersen immunotherapie. Een combinatie van beide verlaagt het overlijdensrisico met 41%. 

Nierkanker: bekijk in deze video studies die de aandacht hebben getrokken van dr. Marco Gizzi, oncoloog aan het Grand Hôpital de Charleroi.

Ontdek de hoogtepunten inzake urogenitale oncologie van het congres van de European Society for Medical Oncology. 2 studies over respectievelijk de adjuvante behandeling van nierkanker en de behandeling van gemetastaseerde nierkanker samen.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom: indrukwekkende resultaten in de CLEAR-studie

Na resectie van nierkanker: matige resultaten met een adjuvante behandeling met everolimus

Preventie van nierinsufficiëntie bij toediening van jodiumhoudende contraststof

Checkpointremmers verbeteren de overleving bij nierkanker

Niercarcinoom: uitstel van de medische eerstelijnstherapie is niet altijd schadelijk voor de patiënt

Paracetamol en verminderde respons op immunotherapie bij kanker

Effect van cytoreducerende nefrectomie op de overleving van patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcar...

Ernstige cardiovasculaire accidenten bij patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom die worden behandeld met gerich...

Niercelcarcinoom: meer cardiovasculaire accidenten met gerichte geneesmiddelen dan met cytokines

Gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom: een cytoreducerende nefrectomie is niet nuttig

Geen paracetamol voorschrijven samen met immunotherapie bij nierkanker

Gemetastaseerde nierkanker: immunotherapie doeltreffend bij 75-plussers

Optreden van nierkanker na transplantatie: is screening overbodig of net aanbevelenswaardig?

Nierkanker behandeld met immunotherapie: paracetamol zou invloed kunnen uitoefenen op de respons

Gevorderd niercarcinoom: nieuwe gegevens met een multityrosinekinaseremmer

Niet-gemetastaseerde nierkanker: Heeft de preoperatieve verhouding neutrofiele cellen/lymfocyten een prognostische wa...

Gevorderd niercarcinoom: een nieuwe behandeling met een bispecifieke monoklonale antistof

Gevorderd niercarcinoom. Een uitgebreid armamentarium …

Gemetastaseerd niercarcinoom behandeld met checkpointremmer/tyrosinekinaseremmer. Respons verschilt naargelang van de...

Niercarcinoom behandeld met checkpointremmers/gerichte geneesmiddelen. Welke biomarkers voorspellen de werkzaamheid?

Nierkanker behandeld met immunotherapie: voorspellen tertiaire lymfoïde structuren de respons?

Behandeling van niercelcarcinoom: vier jaar ervaring met stereotactische radiotherapie

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: