Dossiers

Women's health

Je verzorgt vrouwen niet als mannen. Dat is niet alleen de titel van een boek geschreven door een koppel Parijse artsen*, maar een werkelijkheid waar alle artsen dag na dag mee worden geconfronteerd.

Het leven van een vrouw omvat verschillende fasen, die directe invloed hebben op haar gezondheid en welzijn: puberteit, vruchtbaarheidsperiode en contraceptie, zwangerschap, eventuele vruchtbaarheidsproblemen en tot slot de menopauze. Die fasen moeten bijzonder aandachtig worden gevolgd en specifiek worden behandeld omdat ze allerhande aandoeningen en problemen kunnen veroorzaken zoals depressie, osteoporose, gewichtstoename …, die een belangrijke invloed hebben op de levenskwaliteit van de vrouw.

De gezondheid van de vrouw is een breed domein, dat almaar meer in de belangstelling komt. Dankzij de huidige behandelingen kunnen vrouwen hun leven ten volle leiden. Er werden belangrijke aanwinsten gerealiseerd en er zullen er nog volgen.

Om u op de hoogte te houden van de evolutie inzake gezondheid van de vrouw, stelt MediQuality u een nieuw Topic Center voor, dat dus gaat over de gezondheid van de vrouw.

*Carole en Daniel Sereni

Hoger risico op postpartale depressie indien voorgeschiedenis van endocrinopathie

Gezien een extra gevoeligheid voor de hormonale schommelingen voor en na de bevalling lopen sommige vrouwen een hoger risico op postpartale depressie, aldus The British Journal of Psychiatry. Dat is nog meer het geval bij vrouwen met een endocrinopathie, die gekenmerkt wordt door een minder dan optimaal vermogen om het hormonale terugkoppelingssysteem zelf te regelen.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Na de medaille, de gezondheid van sportvrouwen

Fezolinetant, een nieuwe niet-hormonale behandeling voor de opvliegers van de menopauze

Geïntegreerde strategieën om cervixkanker de wereld uit te helpen

Wat is de rol van probiotica voor de vaginale gezondheid?

Peri-menopauze

Bacterial Vaginosis Linked With Persistent HPV Infections

Four in five women will be infected by one or more human papillomavirus (HPV) strains during their lifetimes. For mos...

Transvaginale echografie voor preoperatieve stadiëring van endometriose

Transcutane elektrische neurostimulatie verlicht dysmenorroe

Endometriose

Menopauze: behandeling depressie met hormonen

Review: plaats van estetrol bij orale contraceptie

Systematische review over vermindering van urine-incontinentie door training bekkenbodemspieren

Vaginale droogheid

Risico van veneuze trombo-embolie onder contraceptiva: belang om risicopatiënten te identificeren

Menopauze, werk en gezondheid: weinig aandacht voor deze problematiek

Heeft levonorgestrel-noodanticonceptie een impact op de vruchtbaarheid?

Blood Test Signals BRCA  Breast Cancer 2 Years Before Diagnosis

A new blood test developed by Dutch researchers can identify changes in serum proteins that signal the onset of breas...

Analysis Affirms Giving Birth Protects Against Endometrial Cancer

An epidemiological analysis using genetic data shows that having babies protects women from endometrial cancer.

Oxytocinereceptorantagonist nolasiban veelbelovend bij in-vitrofertilisatie

Gezondheid van vrouwen in 2022 en impact ervan op de klinische praktijk

HERBELUISTER het ITW met Prof. Dr. Herman Depypere, UZ Gent (PODCAST)

Welke rol speelt het microbioom in de baarmoeder bij de vruchtbaarheid?

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: